Skiedrų atveju daugiausia problemų kyla dėl šios medžiagos sandėliavimo. Šviežių skiedrų drėgnumas yra apie 60%. Sandėliavimo metu drėgnumas mažėja, tačiau skiedrų kūgyje prasideda mikrobiologiniai organinės medžiagos irimo procesai. Skiedras rekomenduojama laikyti ventiliuojamose, šildomose patalpose. Be to, tokie teršalai kaip akmenys, vinys ar žemės dažnai tampa kurą į krosnį  paduodančių sistemų gedimo priežastimi.
 
Aukščiau minėtas problemas galima išspręsti, pvz., granuliuojant medienos atliekas. Taip pagamintas kuras (granulės) savo energine verte nedaug tesiskiria nuo žemesnių akmens anglies sortimentų.